Які частинки складають темну матерію? 🌌

Додано (оновлено): Jun 18, 2024, 3:42 AM
Які частинки складають темну матерію? 🌌

Темна матерія є однією з найбільш загадкових та цікавих тем у сучасній астрофізиці. Вона становить близько 27% від загальної маси та енергії у Всесвіті, але її природа досі залишається невідомою. У цій статті ми розглянемо, які частинки можуть складати темну матерію, які експерименти проводяться для їхнього виявлення, та які теоретичні моделі пропонуються для пояснення цього феномену.

Що таке темна матерія? 🤔

Темна матерія — це форма матерії, яка не взаємодіє з електромагнітним випромінюванням (тобто не випромінює, не поглинає і не відбиває світло) і тому невидима для традиційних телескопів. Її існування було вперше запропоноване, коли вчені виявили, що швидкість обертання галактик не відповідала видимій масі зірок та газу в них. Це означало, що повинна існувати додаткова, невидима маса, яка утримує галактики разом.

Основні кандидати на роль частинок темної матерії 🌟

1. Слабко взаємодіючі масивні частинки (WIMPs) 🪐

Одним із найпопулярніших кандидатів на роль частинок темної матерії є слабко взаємодіючі масивні частинки (WIMPs). Ці частинки мають масу, яка може варіюватися від кількох до тисяч Гігаелектронвольт (GeV). Вони взаємодіють зі звичайною матерією тільки через слабку ядерну взаємодію та гравітацію, що робить їх надзвичайно важкими для виявлення.

Основні характеристики WIMPs:

 • Маса: від декількох до тисяч GeV
 • Взаємодії: слабка ядерна взаємодія, гравітація
 • Методи виявлення: пряме виявлення, непряме виявлення, пошуки на колайдерах

2. Аксіони 🧊

Аксіони — це гіпотетичні частинки, які спочатку були запропоновані для вирішення проблеми CP-симетрії у сильній взаємодії. Вони також можуть пояснювати темну матерію. Аксіони мають надзвичайно малу масу (близько 10^-5 до 10^-3 еВ) і взаємодіють дуже слабко з іншими частинками.

Основні характеристики аксіонів:

 • Маса: 10^-5 до 10^-3 еВ
 • Взаємодії: надзвичайно слабкі електромагнітні взаємодії
 • Методи виявлення: лабораторні експерименти з сильними магнітними полями, астрономічні спостереження

3. Стерильні нейтрино 👽

Стерильні нейтрино — це тип нейтрино, який не взаємодіє через слабку ядерну взаємодію. Їх існування могло б пояснити спостережувані аномалії у нейтринних осциляціях. Якщо стерильні нейтрино мають масу від кількох до десятків кеВ, вони можуть бути гарячою темною матерією.

Основні характеристики стерильних нейтрино:

 • Маса: кілька кеВ до десятків кеВ
 • Взаємодії: гравітація, можливо слабкі взаємодії з іншими нейтрино
 • Методи виявлення: спостереження за впливом на галактичну динаміку, аналіз реліктового випромінювання

4. Мачо 🌠

Мачо (Massive Compact Halo Objects) — це масивні компактні об’єкти, які можуть бути частиною темної матерії. До них відносяться чорні діри, нейтронні зірки, коричневі карлики та інші об’єкти, які не випромінюють достатньо світла для прямого спостереження.

Основні характеристики мачо:

 • Маса: від маси планет до маси зірок
 • Взаємодії: гравітація
 • Методи виявлення: мікролінзування, гравітаційні хвилі

Методи виявлення темної матерії 🔬

1. Пряме виявлення 🕵️

Пряме виявлення полягає у спробах зареєструвати взаємодії частинок темної матерії зі звичайною матерією в лабораторних умовах. Для цього використовуються спеціальні детектори, розміщені в підземних лабораторіях для захисту від космічного випромінювання.

Основні експерименти з прямого виявлення:

 • XENON: експеримент використовує рідкий ксенон для реєстрації взаємодій WIMPs.
 • LUX-ZEPLIN: детектор з рідким ксеноном для виявлення WIMPs.
 • SuperCDMS: використовує кріогенні германієві та кремнієві детектори.

2. Непряме виявлення 📡

Непряме виявлення полягає у спостереженні продуктів анігіляції або розпаду частинок темної матерії, таких як гамма-промені, антиматерія або нейтрино.

Основні експерименти з непрямого виявлення:

 • Fermi-LAT: космічний телескоп для спостереження за гамма-променями.
 • AMS-02: магнітний спектрометр на Міжнародній космічній станції для пошуку антиматерії.
 • IceCube: нейтринна обсерваторія на Південному полюсі.

3. Колайдерні експерименти ⚛️

Колайдерні експерименти, такі як Великий адронний колайдер (LHC), можуть створювати умови для утворення частинок темної матерії. Аналізуючи продукти зіткнень частинок при високих енергіях, вчені сподіваються виявити ознаки темної матерії.

Основні колайдерні експерименти:

 • ATLAS: експеримент на LHC для виявлення нових частинок.
 • CMS: експеримент на LHC для дослідження фізики високих енергій.

Теоретичні моделі темної матерії 📚

1. Суперсиметрія 🌈

Суперсиметрія (SUSY) — це теорія, яка передбачає існування супервідповідників для всіх відомих частинок Стандартної моделі. Суперсиметричні частинки можуть бути кандидатами на темну матерію, зокрема найсвітліший суперпартнер (LSP).

Основні положення суперсиметрії:

 • Подвійний набір частинок: кожна частинка має суперпартнера.
 • Стабільність LSP: найсвітліший суперпартнер є стабільним і може складати темну матерію.
 • Взаємодії: LSP може бути слабко взаємодіючою масивною частинкою (WIMP).

2. Теорії великого об'єднання (GUT) 🌐

Теорії великого об'єднання передбачають, що на високих енергіях три основні взаємодії (електромагнітна, слабка та сильна) об'єднуються в одну. Ці теорії можуть передбачати існування нових важких частинок, які можуть бути кандидатами на темну матерію.

Основні положення теорій GUT:

 • Єдина взаємодія: об'єднання основних взаємодій при високих енергіях.
 • Нові важкі частинки: існування важких частинок, які можуть складати темну матерію.
 • Стабільність: деякі з цих частинок можуть бути стабільними і довгоживучими.

3. Модифікована ньютонівська динаміка (MOND) 🌠

Модифікована ньютонівська динаміка (MOND) — це альтернатива теорії темної матерії, яка передбачає модифікацію законів Ньютона при дуже малих прискореннях. Ця теорія може пояснити спостережувані аномалії в обертаннях галактик без необхідності введення темної матерії.

Основні положення теорії MOND:

 • Модифікація гравітації: зміна законів Ньютона при малих прискореннях.
 • Пояснення аномалій: пояснення обертання галактик без темної матерії.
 • Сумісність з даними: теорія може бути узгоджена з деякими астрономічними спостереженнями.

Висновки 🎓

Темна матерія залишається однією з найбільших загадок сучасної науки. Різні кандидати на роль частинок темної матерії, такі як WIMPs, аксіони, стерильні нейтрино та мачо, пропонують різні підходи до її виявлення та вивчення. Вчені продовжують розробляти нові експерименти та теоретичні моделі, щоб розгадати цю таємницю. Чи буде це зроблено за допомогою нових частинок, модифікації законів фізики чи інших методів, майбутні відкриття обіцяють бути надзвичайно цікавими.

Таблиця: Основні кандидати на роль частинок темної матерії

Частинки Маса Взаємодії Методи виявлення
WIMPs Від кількох до тисяч GeV Слабка ядерна взаємодія, гравітація Пряме виявлення, непряме виявлення, колайдери
Аксіони 10^-5 до 10^-3 еВ Надзвичайно слабкі електромагнітні взаємодії Лабораторні експерименти, астрономічні спостереження
Стерильні нейтрино Кілька кеВ до десятків кеВ Гравітація, можливо слабкі взаємодії Спостереження за галактичною динамікою, реліктове випромінювання
Мачо Від маси планет до маси зірок Гравітація Мікролінзування, гравітаційні хвилі

Ця стаття є лише початком для розуміння складного та захоплюючого світу темної матерії. Наступні роки принесуть нові відкриття, які, можливо, відкриють завісу таємниці над цією фундаментальною складовою нашого Всесвіту.


Категорія: Навчання
Поділіться з друзями: