Яка різниця між throw Error('msg') та throw new Error('msg') в JavaScript?

Додано (оновлено): Jul 7, 2024, 6:18 PM
Яка різниця між throw Error('msg') та throw new Error('msg') в JavaScript?

JavaScript є однією з найпопулярніших мов програмування у світі, і одним із важливих аспектів є обробка помилок. У цій статті ми розглянемо дві схожі, але різні конструкції для генерування помилок у JavaScript: throw Error('msg') та throw new Error('msg'). Давайте розберемо їх відмінності, подібності та як вони впливають на ваш код. 🚀

Основи обробки помилок у JavaScript 📘

Перш ніж заглиблюватися в деталі, давайте коротко згадаємо, як працює обробка помилок у JavaScript.

 • try: Блок, у якому виконуються операції, які можуть викликати помилку.
 • catch: Блок, що виконується, якщо в блоці try виникла помилка.
 • finally: Блок, який виконується незалежно від того, чи виникла помилка чи ні.
try {
 // код, що може викликати помилку
} catch (error) {
 // обробка помилки
} finally {
 // виконується в будь-якому випадку
}

Що таке Error у JavaScript? 🛠️

Error — це вбудований об'єкт у JavaScript, який представляє помилку. Він має кілька властивостей, таких як message і name, які допомагають ідентифікувати та описати помилку.

Створити помилку можна кількома способами:

 • Використовуючи конструктор Error без new.
 • Використовуючи конструктор Error з new.

Синтаксис і приклади 💡

Розглянемо два способи створення помилок:

Синтаксис Приклад
throw Error('msg')
throw Error('Це помилка!');
throw new Error('msg')
throw new Error('Це нова помилка!');

Чи є різниця? 🤷‍♂️

На перший погляд, може здатися, що різниці немає. Проте різниця існує, і вона важлива.

Основна відмінність полягає в тому, що throw Error('msg') працює завдяки особливостям JavaScript, де конструкція без new теж створює новий об'єкт Error. Втім, найкращою практикою вважається використання new для створення об'єктів.

Детальний розгляд 🔍

Розглянемо ці дві конструкції детальніше:

throw Error('msg')

Ця конструкція створює та викидає помилку. За кулісами вона фактично викликає new Error('msg'). Тобто JavaScript автоматично додає new:

throw Error('Це помилка!'); // фактично є throw new Error('Це помилка!')

Це працює, тому що функція Error як конструктор автоматично створює новий екземпляр Error, навіть якщо не використовувати new.

throw new Error('msg')

Це явний спосіб створення нового об'єкта Error. Використання new вказує, що ми створюємо новий екземпляр об'єкта. Це є більш читаємим і зрозумілим способом для інших розробників.

throw new Error('Це нова помилка!');

Цей підхід також є більш узгодженим з іншими мовами програмування, що використовують new для створення нових об'єктів.

Переваги використання new 🏆

 • Читаємість: Використання new робить код більш зрозумілим для інших розробників.
 • Узгодженість: Це узгоджується з іншими мовами програмування та стандартами об'єктно-орієнтованого програмування.
 • Запобігання помилкам: Використання new запобігає випадковому створенню глобальних змінних, що може трапитися при неправильному використанні без new.

Приклади використання 📚

Розглянемо кілька прикладів, де ми використовуємо обидва підходи:

Приклад 1: Викидання помилки без new

try {
 throw Error('Це помилка!');
} catch (e) {
 console.log(e.message); // Виведе: Це помилка!
}

Приклад 2: Викидання помилки з new

try {
 throw new Error('Це нова помилка!');
} catch (e) {
 console.log(e.message); // Виведе: Це нова помилка!
}

Як бачимо, результат однаковий, але використання new є більш явним і зрозумілим.

Рекомендації та найкращі практики 💡

Враховуючи вищезазначене, ось кілька рекомендацій щодо використання throw Error('msg') та throw new Error('msg'):

 • Завжди використовуйте new для створення нових екземплярів об'єктів Error. Це робить ваш код більш зрозумілим і узгодженим.
 • Документуйте ваші помилки та повідомлення, щоб інші розробники могли легко зрозуміти їх суть.
 • Використовуйте конкретні типи помилок (наприклад, TypeError, ReferenceError), коли це можливо, для більш точного опису помилки.

Різні типи помилок у JavaScript 🧩

JavaScript має кілька вбудованих типів помилок, які можуть бути корисними в різних ситуаціях:

 • Error: Базовий тип для всіх помилок.
 • TypeError: Вказує на помилку типу.
 • RangeError: Вказує на помилку діапазону числових значень.
 • ReferenceError: Вказує на помилку посилання.
 • SyntaxError: Вказує на синтаксичну помилку в коді.
 • URIError: Вказує на помилку в функціях URI.
 • EvalError: Вказує на помилку в функції eval().

Кастомні помилки в JavaScript 🛠️

Крім вбудованих типів помилок, ви можете створювати свої власні кастомні помилки для більш детального опису специфічних ситуацій:

class CustomError extends Error {
 constructor(message) {
  super(message);
  this.name = 'CustomError';
 }
}

try {
 throw new CustomError('Це кастомна помилка!');
} catch (e) {
 console.log(e.name); // Виведе: CustomError
 console.log(e.message); // Виведе: Це кастомна помилка!
}

Висновок 📋

Отже, різниця між throw Error('msg') та throw new Error('msg') полягає в явному використанні конструктора new. Хоча обидва підходи створюють новий об'єкт помилки, використання new є найкращою практикою через читабельність, узгодженість та уникнення потенційних помилок.

Пам'ятайте про ці відмінності та рекомендації, і ваш код буде більш чистим, зрозумілим та надійним. Щасливого кодування! 🥳


Поділіться з друзями: