Що таке Ризик? (в контексті фінансів) Як ним керувати?

Додано (оновлено): Jun 23, 2024, 1:29 PM
Що таке Ризик? (в контексті фінансів) Як ним керувати?

У фінансовому світі слово "ризик" зустрічається дуже часто. Але що саме мається на увазі під цим терміном? Ризик – це невизначеність, пов'язана з можливістю втрати частини або всього капіталу, а також можливість отримання доходу, нижчого від очікуваного. У фінансах ризик може приймати різні форми, такі як ринковий ризик, кредитний ризик, ліквідний ризик та операційний ризик. Давайте розглянемо, як кожен з цих видів ризику може вплинути на ваші фінансові рішення і як ним можна ефективно керувати.

Типи фінансового ризику 🏦

Фінансовий ризик може бути класифікований на декілька основних типів:

 • Ринковий ризик: Це ризик, пов'язаний зі зміною ринкових умов, таких як коливання цін на активи, зміна процентних ставок або валютних курсів.
 • Кредитний ризик: Це ризик, що контрагент не виконає своїх фінансових зобов'язань.
 • Ліквідний ризик: Це ризик, що інвестор не зможе продати актив за справедливою ціною у потрібний момент.
 • Операційний ризик: Це ризик втрат внаслідок неадекватних або невдалих внутрішніх процесів, людей та систем або зовнішніх подій.

Ринковий ризик 📉

Ринковий ризик виникає внаслідок коливань на фінансових ринках. Він може включати в себе декілька складових:

 1. Ціновий ризик: Зміни цін на акції, облігації або інші фінансові інструменти.
 2. Процентний ризик: Коливання процентних ставок, що впливають на вартість облігацій та інших інструментів з фіксованим доходом.
 3. Валютний ризик: Зміни валютних курсів, що впливають на вартість активів, деномінованих в іноземних валютах.

Приклад ринкового ризику: Зміни процентних ставок

Уявімо, що інвестор придбав облігації на суму 100 000 грн з купонною ставкою 5% річних. Якщо ринкові процентні ставки зростають до 6%, вартість цих облігацій знизиться, оскільки нові облігації з вищою ставкою стануть більш привабливими. Це і є прикладом ринкового ризику.

Кредитний ризик 💳

Кредитний ризик пов'язаний з можливістю того, що боржник не зможе виконати свої зобов'язання. Основні компоненти кредитного ризику:

 • Дефолтний ризик: Ймовірність того, що позичальник не зможе погасити свої борги.
 • Ризик відновлення: Сума, яку можна повернути після дефолту, зазвичай нижча за номінальну вартість боргу.

Приклад кредитного ризику: Банківські кредити

Банки надають кредити компаніям та фізичним особам. Якщо позичальник збанкрутує або не зможе виплатити кредит, банк зазнає збитків. Це є прикладом кредитного ризику.

Ліквідний ризик 💧

Ліквідний ризик виникає, коли активи не можуть бути швидко продані без значних втрат у вартості. Наприклад:

 • Ризик ліквідності ринку: Відсутність достатнього обсягу ринку для проведення великих транзакцій без значного впливу на ціну.
 • Фінансова ліквідність: Нездатність компанії або інвестора отримати кошти для виконання короткострокових зобов'язань.

Приклад ліквідного ризику: Нерухомість

Продаж нерухомості може зайняти значний час і ресурси. Якщо інвестору терміново потрібні кошти, він може бути змушений продати нерухомість за ціною, нижчою за ринкову.

Операційний ризик ⚙️

Операційний ризик виникає внаслідок неадекватних або невдалих внутрішніх процесів, людей і систем або зовнішніх подій. До основних джерел операційного ризику належать:

 • Людський фактор: Помилки співробітників, шахрайство або ненавмисні дії.
 • Технології: Збої у роботі ІТ-систем або кібератаки.
 • Процеси: Недосконалі або неефективні внутрішні процеси.
 • Зовнішні події: Природні катастрофи, регуляторні зміни, політична нестабільність.

Приклад операційного ризику: Кібератаки

Банки та фінансові установи є частими цілями кібератак. У разі успішної атаки можуть бути втрачені або викрадені конфіденційні дані клієнтів, що призведе до фінансових та репутаційних втрат.

Методи управління фінансовими ризиками 📊

Існує кілька основних підходів до управління фінансовими ризиками:

 1. Диверсифікація: Розподіл інвестицій між різними активами для зниження ризику.
 2. Хеджування: Використання фінансових інструментів, таких як ф'ючерси та опціони, для захисту від небажаних змін цін.
 3. Страхування: Придбання страхових полісів для захисту від певних видів ризиків.
 4. Ліміти та контролі: Встановлення внутрішніх політик та процедур для контролю ризиків.

Диверсифікація

Диверсифікація означає розподіл інвестицій серед різних активів або ринків для зменшення ризику. Наприклад, інвестор може розподілити свої кошти між акціями, облігаціями, нерухомістю та іншими активами. Це допоможе знизити ризик втрат через негативні зміни в одному сегменті ринку.

Хеджування

Хеджування – це процес використання фінансових інструментів для зменшення ризику. Наприклад, компанія, що імпортує товари, може використовувати валютні ф'ючерси для захисту від коливань валютних курсів. Якщо курс валюти зміниться несприятливо, прибуток від ф'ючерсів компенсує втрати від основної діяльності.

Страхування

Страхування дозволяє захистити себе від фінансових втрат, спричинених непередбачуваними подіями. Наприклад, підприємство може придбати страховку від пожежі або стихійних лих, щоб знизити ризик значних фінансових втрат.

Ліміти та контролі

Встановлення внутрішніх лімітів і контролів допомагає знизити операційний та інші види ризиків. Наприклад, банк може встановити ліміти на обсяг кредитів, що надаються одному клієнту, щоб знизити кредитний ризик.

Вимірювання ризику 📏

Один з ключових аспектів управління ризиками – це їх вимірювання. Існує кілька методів оцінки ризику:

 • Середньоквадратичне відхилення (σ): Показує, наскільки значно доходи від інвестицій можуть відхилятися від середнього значення.
 • Варіабельність (Variance): Показник розсіювання доходів навколо середнього значення.
 • VaR (Value at Risk): Оцінює максимальні потенційні втрати на заданому рівні довіри за певний період.

Середньоквадратичне відхилення

Середньоквадратичне відхилення (σ) є популярним показником ризику, який вимірює розсіювання доходів навколо середнього значення. Формула для його обчислення:

\[ \sigma = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} (R_i - \overline{R})^2} \] де \( R_i \) – доходи в періоді i, \( \overline{R} \) – середній дохід, N – кількість періодів.

VaR (Value at Risk)

VaR (Value at Risk) є одним з найпопулярніших методів оцінки ризику, який показує максимальні можливі втрати за заданий період на певному рівні довіри. Наприклад, якщо VaR за портфелем становить 1 млн грн на рівні довіри 95%, це означає, що з ймовірністю 95% втрати не перевищать 1 млн грн за заданий період.

Висновок 📝

Ризик є невід'ємною частиною фінансової діяльності, і його розуміння є ключовим для успішного управління фінансами. Знання основних видів ризиків, методів їх оцінки та інструментів управління дозволяє зменшити невизначеність та підвищити ймовірність досягнення фінансових цілей. Важливо пам'ятати, що кожний вид ризику потребує індивідуального підходу та ретельного аналізу. Ефективне управління ризиками допомагає мінімізувати втрати та максимізувати доходи, забезпечуючи фінансову стабільність та успіх.


Категорія: Фінанси
Поділіться з друзями: