Що таке Роялті? (в контексті фінансів)

Додано (оновлено): Jun 24, 2024, 4:03 AM
Що таке Роялті? (в контексті фінансів)

Роялті 🎉 - це один із найпоширеніших способів монетизації інтелектуальної власності, включаючи патенти, авторські права, товарні знаки та природні ресурси. У цій статті ми детально розглянемо, що таке роялті, як вони працюють, які існують види роялті, та як вони застосовуються у різних галузях. Також звернемо увагу на юридичні аспекти та податкові наслідки, пов'язані з роялті.

Визначення роялті

Роялті 💰 - це періодичні платежі, які одна сторона (ліцензіат) сплачує іншій стороні (ліцензіару) за використання її інтелектуальної власності. Такі платежі можуть бути визначені як фіксовані суми або як відсоток від доходів, отриманих від використання ліцензованих активів.

Приклад: Якщо музикант дозволяє використовувати свою пісню в фільмі, він може отримувати роялті з кожного показу фільму або продажу його копій.

Види роялті

 • Авторські роялті 📚: платежі, що отримуються авторами, музикантами, письменниками та іншими творцями за використання їхніх творів.
 • Патентні роялті 🧪: платежі, що отримуються власниками патентів за використання їхніх винаходів.
 • Роялті за використання товарних знаків ™: платежі за використання брендових знаків та логотипів.
 • Роялті за природні ресурси ⛏️: платежі за видобуток корисних копалин, нафти, газу тощо.

Механізм розрахунку роялті

Розрахунок роялті може базуватися на різних методах, залежно від специфіки активу та умов ліцензійної угоди:

 • Фіксовані платежі: це передбачає встановлення постійної суми, яка сплачується незалежно від обсягу використання активу.
 • Відсоткові платежі: сума роялті визначається як певний відсоток від доходів або прибутку, отриманого від використання ліцензованого активу.

Формула для розрахунку роялті може виглядати так:

\[ R = \frac{V \cdot P}{100} \]

де \( R \) - сума роялті, \( V \) - загальний дохід, отриманий від використання активу, \( P \) - відсоткова ставка роялті.

Юридичні аспекти роялті

Роялті регулюються ліцензійними угодами 📜, в яких зазначаються всі умови використання інтелектуальної власності. До важливих елементів таких угод належать:

 • Обсяг ліцензії: визначає, які права передаються ліцензіату.
 • Територія використання: обмежує географічні межі, в яких може використовуватися ліцензований актив.
 • Термін дії: встановлює період, протягом якого діє ліцензія.
 • Методи розрахунку роялті: описує формулу та спосіб розрахунку платежів.

Податкові наслідки роялті

Роялті підлягають оподаткуванню 🧾, причому правила можуть значно відрізнятися залежно від юрисдикції. Основні аспекти оподаткування роялті включають:

 • Податок на доходи фізичних осіб: роялті, отримані фізичними особами, включаються до їхнього оподатковуваного доходу.
 • Корпоративний податок: компанії, що отримують роялті, також повинні сплачувати податки з цих доходів.
 • Податок на додану вартість (ПДВ): в деяких випадках роялті можуть підлягати ПДВ.

Для уникнення подвійного оподаткування між країнами можуть бути укладені угоди про уникнення подвійного оподаткування (УПДО), які регулюють порядок оподаткування роялті.

Приклад угоди про роялті

Розглянемо приклад типового контракту на роялті між ліцензіаром та ліцензіатом:

Параметр Опис
Ліцензіар Компанія ABC
Ліцензіат Компанія XYZ
Обсяг ліцензії Використання патенту на новий вид батарей
Територія використання Світовий ринок
Термін дії 5 років
Розрахунок роялті 5% від доходів від продажу продуктів з використанням патенту

Роялті у різних галузях

Роялті застосовуються в різних галузях економіки, кожна з яких має свої особливості:

 • Музична індустрія 🎵: роялті отримують автори пісень, композитори та виконавці за використання їхньої музики на радіо, телебаченні, у фільмах тощо.
 • Кінематографія 🎬: режисери, сценаристи та актори отримують роялті за використання їхніх творів та образів у фільмах і серіалах.
 • Видобувна промисловість ⛏️: компанії платять роялті за право видобутку корисних копалин на певних територіях.
 • Технологічний сектор 💻: компанії платять роялті за використання патентованих технологій у виробництві своїх продуктів.

Переваги та недоліки роялті

Як і будь-який фінансовий механізм, роялті мають свої переваги та недоліки:

 • Переваги:
  • Стабільний дохід для ліцензіара 💸.
  • Можливість монетизації інтелектуальної власності.
  • Спрощення доступу до технологій та творів для ліцензіатів.
 • Недоліки:
  • Складність у визначенні справедливої ставки роялті.
  • Юридичні та податкові складнощі.
  • Ризики невиконання умов угоди.

Висновок

Роялті - це важливий інструмент фінансування та монетизації інтелектуальної власності. Вони дозволяють творцям та винахідникам отримувати справедливу винагороду за свою працю, а компаніям та підприємцям - використовувати інноваційні розробки для розвитку свого бізнесу. Проте, як і будь-який фінансовий інструмент, роялті потребують ретельного планування та врахування всіх юридичних та податкових аспектів, щоб уникнути можливих проблем у майбутньому.


Категорія: Фінанси
Поділіться з друзями: