Що таке Процентний дохід (в контексті фінансів)?

Додано (оновлено): Jun 27, 2024, 3:47 AM
Що таке Процентний дохід (в контексті фінансів)?

Процентний дохід є важливою складовою фінансової сфери та економіки в цілому. Відсотки впливають на заощадження, інвестиції, кредити та загальний економічний ріст. Ця стаття пояснить основи процентного доходу, його типи, методи розрахунку та його значення для різних учасників економічної діяльності.

Визначення процентного доходу 📈

Процентний дохід - це сума грошей, яку отримує кредитор (інвестор) від позичальника за використання грошей протягом певного періоду. Відсотки можуть бути сплачені на основі різних фінансових інструментів, таких як депозити, облігації, кредити тощо.

Типи процентних доходів

 • Простий відсоток - розраховується лише на початкову суму інвестицій або кредиту.
 • Складений відсоток - нараховується як на початкову суму, так і на накопичені відсотки за попередні періоди.

Простий відсоток 🧮

Простий відсоток розраховується за формулою:

$$ I = P \cdot r \cdot t $$

де:

 • $I$ - сума відсотків
 • $P$ - початкова сума (принципал)
 • $r$ - річна відсоткова ставка
 • $t$ - час (в роках)

Наприклад, якщо ви інвестуєте $1000 на рік під 5% річних, ваш процентний дохід буде:

$$ I = 1000 \cdot 0.05 \cdot 1 = 50 $$

Складений відсоток 🔄

Складений відсоток розраховується за формулою:

$$ A = P \left(1 + \frac{r}{n}\right)^{nt} $$

де:

 • $A$ - майбутня вартість інвестицій
 • $P$ - початкова сума (принципал)
 • $r$ - річна відсоткова ставка
 • $n$ - кількість нарахувань відсотків за рік
 • $t$ - час (в роках)

Якщо ви інвестуєте $1000 на 2 роки під 5% річних, з щоквартальним нарахуванням відсотків:

$$ A = 1000 \left(1 + \frac{0.05}{4}\right)^{4 \cdot 2} = 1000 \left(1 + 0.0125\right)^8 = 1000 \cdot 1.104486 = 1104.49 $$

Важливість процентного доходу в економіці 🌍

Процентний дохід має ключове значення для різних економічних суб’єктів:

 • Для домогосподарств: Відсотки допомагають зберігати та примножувати заощадження.
 • Для бізнесу: Відсотки впливають на вартість кредитів, що використовуються для фінансування проектів та розширення діяльності.
 • Для уряду: Відсоткові ставки впливають на вартість запозичень для фінансування бюджетного дефіциту та інфраструктурних проектів.

Фактори, що впливають на процентні ставки

Процентні ставки залежать від багатьох факторів, серед яких:

 • Інфляція: Вищий рівень інфляції часто призводить до підвищення відсоткових ставок.
 • Економічне зростання: Швидке зростання економіки може спричинити збільшення попиту на кредити, що веде до підвищення ставок.
 • Грошово-кредитна політика: Центральні банки впливають на відсоткові ставки через регулювання грошової маси та облікової ставки.
 • Ризики: Вищі ризики інвестування чи кредитування зазвичай супроводжуються вищими відсотковими ставками.

Процентний дохід і інфляція 📊

Інфляція має значний вплив на реальний процентний дохід. Реальний відсоток визначається як номінальний відсоток мінус рівень інфляції:

$$ r_{real} = r_{nominal} - \pi $$

де:

 • $r_{real}$ - реальний відсотковий дохід
 • $r_{nominal}$ - номінальний відсотковий дохід
 • $\pi$ - рівень інфляції

Наприклад, якщо номінальна відсоткова ставка становить 6%, а інфляція - 2%, реальний відсотковий дохід буде:

$$ r_{real} = 6\% - 2\% = 4\% $$

Процентний дохід і інвестиції 💼

Інвестори зазвичай обирають фінансові інструменти на основі очікуваного процентного доходу та рівня ризику. Нижче наведена таблиця порівняння різних інвестиційних інструментів:

Інструмент Очікуваний дохід Ризик
Депозит в банку Низький Низький
Облігації Середній Низький-Середній
Акції Високий Високий
Нерухомість Середній-Високий Середній-Високий

Розрахунок процентного доходу за допомогою Excel 📊

Розрахунок процентного доходу можна здійснити за допомогою табличного процесора, наприклад, Excel. Ось приклад формул для простого та складеного відсотків:

Простий відсоток:

Формула в Excel: =P * r * t

Складений відсоток:

Формула в Excel: =P * (1 + r/n)^(n*t)

Процентний дохід в умовах змінних ставок 📉📈

Іноді процентні ставки змінюються протягом терміну інвестицій або кредиту. Це може вплинути на загальний дохід або вартість кредиту. Наприклад, змінна ставка може бути прив’язана до облікової ставки центрального банку.

Фіксовані vs Змінні ставки

 • Фіксовані ставки: Ставка залишається незмінною протягом всього терміну.
 • Змінні ставки: Ставка може змінюватися відповідно до ринкових умов.

Формула для розрахунку складеного відсотка при змінній ставці може бути складнішою і залежить від умов договору та змінних параметрів.

Висновок 📋

Процентний дохід є фундаментальною концепцією у фінансах, яка впливає на різні аспекти економіки. Вміння розуміти та розраховувати відсотки є важливою навичкою для інвесторів, позичальників та всіх, хто бере участь у фінансових операціях. Використання простих та складених відсотків дозволяє приймати обґрунтовані рішення щодо інвестицій та управління фінансами.

Сподіваємося, що ця стаття допомогла вам краще зрозуміти, що таке процентний дохід, і як він впливає на ваше фінансове життя. Будьте розумними інвесторами та використовуйте ці знання для досягнення своїх фінансових цілей! 💰🚀


Категорія: Фінанси
Поділіться з друзями: