Що таке Преференційні акції (в контексті фінансів) 📈

Додано (оновлено): Jun 27, 2024, 3:36 AM
Що таке Преференційні акції (в контексті фінансів) 📈

Преференційні акції (англ. Preferred Stocks або Preference Shares) - це тип цінних паперів, які представляють частку власності в компанії, але, на відміну від звичайних акцій, надають власникам певні переваги та привілеї. Давайте розглянемо детальніше, що це за акції, які їхні особливості, переваги та недоліки.

Основні характеристики преференційних акцій 🌟

 • Постійний дохід: Преференційні акції зазвичай забезпечують фіксований дивіденд, який виплачується регулярно.
 • Пріоритет у виплатах: Власники преференційних акцій мають перевагу перед звичайними акціонерами у виплатах дивідендів та в разі ліквідації компанії.
 • Обмежені права голосу: На відміну від звичайних акцій, преференційні акції зазвичай не надають права голосу на зборах акціонерів.
 • Конвертованість: Деякі преференційні акції можуть бути конвертовані у звичайні акції за певних умов.

Переваги преференційних акцій 🌿

Власники преференційних акцій отримують низку переваг:

 • Фіксовані дивіденди: Регулярні виплати дивідендів є надійним джерелом доходу.
 • Пріоритетність виплат: У разі банкрутства компанії, власники преференційних акцій отримують виплати перед звичайними акціонерами.
 • Менший ризик: Преференційні акції мають менший ризик у порівнянні зі звичайними акціями завдяки стабільним виплатам.

Недоліки преференційних акцій 🌧

Однак, є і деякі недоліки, з якими варто ознайомитись:

 • Обмежені права голосу: Власники преференційних акцій зазвичай не мають права голосу на зборах акціонерів.
 • Фіксований дохід: У разі високих прибутків компанії, власники преференційних акцій не отримують додаткових виплат, як це можуть отримати власники звичайних акцій.
 • Ризик невиплати дивідендів: Якщо компанія не має достатнього прибутку, вона може призупинити виплату дивідендів на преференційні акції.

Типи преференційних акцій 🎭

Існує кілька різновидів преференційних акцій, кожен з яких має свої особливості:

Тип Характеристика
Кумулятивні преференційні акції Якщо компанія пропустила виплату дивідендів, вона повинна виплатити накопичені дивіденди перед виплатою дивідендів на звичайні акції.
Некумулятивні преференційні акції Власники таких акцій не мають права на накопичені дивіденди, якщо компанія пропустила виплату.
Конвертовані преференційні акції Ці акції можуть бути конвертовані у звичайні акції за певних умов.
Необмежені преференційні акції Мають право на додаткові дивіденди, якщо компанія отримує високий прибуток.

Формула розрахунку дивідендів на преференційні акції 🧮

Розрахунок дивідендів для преференційних акцій здійснюється за простою формулою:

\[ \text{Дивіденд} = \text{Номінальна вартість акції} \times \text{Дивідендна ставка} \]

Наприклад, якщо номінальна вартість преференційної акції становить 1000 гривень, а дивідендна ставка - 5%, то річний дивіденд буде:

\[ \text{Дивіденд} = 1000 \times 0.05 = 50 \text{ гривень} \]

Порівняння преференційних та звичайних акцій 🔍

Для кращого розуміння різниці між преференційними та звичайними акціями, наведемо порівняльну таблицю:

Характеристика Преференційні акції Звичайні акції
Дивіденди Фіксовані, регулярні Змінні, залежні від прибутку компанії
Права голосу Зазвичай відсутні Повні права голосу
Пріоритетність виплат Вищий пріоритет у виплатах Нижчий пріоритет у виплатах
Ризик Менший Вищий

Приклади використання преференційних акцій 🎯

Преференційні акції можуть бути корисними у різних ситуаціях:

 • Для інвесторів: Ідеальні для тих, хто шукає стабільний дохід з меншим ризиком.
 • Для компаній: Допомагають залучити капітал без розмиття прав голосу серед звичайних акціонерів.
 • Для фінансових установ: Використовуються для поліпшення балансу та управління капіталом.

Порівняння преференційних акцій з облігаціями 📊

Іноді преференційні акції порівнюють з облігаціями через їхню схожість у виплатах. Ось кілька ключових відмінностей:

Характеристика Преференційні акції Облігації
Дохід Дивіденди Відсотки
Статус власника Власник частки в компанії Кредитор компанії
Пріоритетність виплат Нижча за облігації Вища за преференційні акції
Ризик Вищий Нижчий

Висновок 🚀

Преференційні акції є важливим інструментом у світі фінансів, який надає інвесторам можливість отримувати стабільний дохід з меншим ризиком, ніж звичайні акції. Вони підходять для інвесторів, які шукають стабільність та пріоритет у виплатах, а також для компаній, які хочуть залучити капітал без значного впливу на управління компанією.

Незважаючи на деякі обмеження, такі як обмежені права голосу та ризик невиплати дивідендів, преференційні акції залишаються привабливим інструментом для багатьох інвесторів.

Отже, розглядаючи преференційні акції як частину свого інвестиційного портфеля, важливо враховувати всі їхні особливості та можливості, щоб приймати обґрунтовані фінансові рішення.


Категорія: Фінанси
Поділіться з друзями: