Що таке Опціони? (в контексті фінансів)

Додано (оновлено): Jun 23, 2024, 6:52 PM
Що таке Опціони? (в контексті фінансів)

Опціони – це фінансові інструменти, які надають інвесторам можливість, але не зобов'язання, купувати або продавати активи за фіксованою ціною у майбутньому. Опціони є важливим інструментом у фінансовій сфері, дозволяючи хеджувати ризики та реалізовувати різні інвестиційні стратегії.

Типи Опціонів 🔄

Існує два основних типи опціонів:

 • Колл-опціон (Call Option) 📈: дає право, але не зобов'язання, купити актив за визначеною ціною (страйк-ціною) у визначений час у майбутньому.
 • Пут-опціон (Put Option) 📉: дає право, але не зобов'язання, продати актив за визначеною ціною (страйк-ціною) у визначений час у майбутньому.

Основні Компоненти Опціонів 🧩

Кожен опціон має кілька важливих компонентів:

 • Страйк-ціна (Strike Price) 🔒: ціна, за якою можна купити або продати актив згідно з умовами опціону.
 • Премія (Premium) 💰: вартість, яку сплачує покупець опціону продавцю за право купити або продати актив.
 • Термін дії (Expiration Date) 📅: дата, до якої можна реалізувати право, надане опціоном.
 • Тип виконання (Exercise Style) 🛠️: є два типи виконання опціонів – європейський (можна виконати лише на дату закінчення) та американський (можна виконати у будь-який час до закінчення терміну дії).

Чому Використовують Опціони? 🤷

Опціони мають кілька ключових застосувань:

 • Хеджування (Hedging) 🛡️: захист від ризиків зміни цін активів.
 • Спекуляція (Speculation) 🎲: можливість отримання прибутку від коливань цін без необхідності купувати сам актив.
 • Збільшення дохідності (Income Generation) 💵: створення додаткового доходу шляхом продажу опціонів.

Приклад Використання Опціонів 📝

Розглянемо приклад використання колл-опціону:

Інвестор купує колл-опціон на акції компанії XYZ з страйк-ціною 50 доларів та премією 5 доларів. Якщо ціна акцій підніметься до 60 доларів, інвестор може реалізувати опціон і купити акції за 50 доларів, а потім продати їх за 60 доларів, отримуючи прибуток.

Ціноутворення Опціонів 📊

Ціна опціону залежить від кількох факторів:

 • Поточна ціна активу (Current Price) 💹
 • Страйк-ціна (Strike Price) 🔢
 • Час до закінчення терміну дії (Time to Expiration) ⏳
 • Волатильність (Volatility) 📈
 • Безризикова ставка (Risk-free Rate) 📉

Модель Блека-Шоулза 🧮

Однією з найвідоміших моделей для оцінки вартості опціонів є модель Блека-Шоулза. Формула для цієї моделі виглядає так:

$$ C = S_0 N(d_1) - X e^{-rT} N(d_2) $$

де

 • $C$ - ціна колл-опціону
 • $S_0$ - поточна ціна активу
 • $X$ - страйк-ціна
 • $r$ - безризикова ставка
 • $T$ - час до закінчення терміну дії
 • $N(d_1)$ та $N(d_2)$ - значення нормального розподілу
 • $d_1 = \frac{\ln(S_0 / X) + (r + \sigma^2 / 2)T}{\sigma \sqrt{T}}$
 • $d_2 = d_1 - \sigma \sqrt{T}$

Приклади Опціонних Стратегій 📚

Існує багато опціонних стратегій, серед яких:

 • Стреддл (Straddle) 🤹: купівля колл- та пут-опціону з однаковими страйк-цінами та термінами дії.
 • Спред (Spread) 🔀: одночасна купівля та продаж опціонів одного типу (колл або пут) з різними страйк-цінами або термінами дії.
 • Залізний кондор (Iron Condor) 🦅: комбінація стреддлу та спреду для зниження ризиків.

Ризики та Переваги Опціонів ⚖️

Переваги Ризики
Можливість хеджування ризиків Складність розуміння
Гнучкість у виборі стратегій Висока волатильність
Обмежені втрати (премія) Необхідність постійного моніторингу

Висновок 🏁

Опціони є потужним інструментом у фінансах, що дозволяє інвесторам реалізовувати різні стратегії для максимізації прибутку та мінімізації ризиків. Вони вимагають глибокого розуміння та аналізу, але можуть бути дуже вигідними за умови правильного використання.

Зрозуміти опціони та навчитися ними користуватися – важливий крок для будь-якого інвестора, який прагне покращити свої фінансові результати та захистити свій капітал.

Глосарій 📖

 • Актив (Underlying Asset) – фінансовий інструмент, на який виписується опціон (наприклад, акції, облігації, валюта).
 • Леверидж (Leverage) – використання позикових коштів для збільшення потенційного прибутку.
 • Маржа (Margin) – забезпечення, яке надає трейдер для покриття можливих збитків.
 • Волатильність (Volatility) – міра коливань цін активу за певний період.
 • Безризикова ставка (Risk-free Rate) – ставка доходності по безризикових цінних паперах (наприклад, державні облігації).

Формули для Розрахунків 📐

Формула для розрахунку ціни пут-опціону за моделлю Блека-Шоулза:

$$ P = X e^{-rT} N(-d_2) - S_0 N(-d_1) $$

де всі позначення аналогічні формулі для колл-опціону.

Приклади Розрахунків 📊

Розглянемо приклад розрахунку ціни колл-опціону за моделлю Блека-Шоулза:

Нехай:

 • $S_0 = 100$
 • $X = 100$
 • $r = 0.05$
 • $T = 1$
 • $\sigma = 0.2$

Тоді:

$$ d_1 = \frac{\ln(100 / 100) + (0.05 + 0.2^2 / 2) \cdot 1}{0.2 \sqrt{1}} = 0.35 $$

$$ d_2 = 0.35 - 0.2 \cdot 1 = 0.15 $$

Підставляючи значення $d_1$ та $d_2$ у формулу Блека-Шоулза, отримуємо:

$$ C = 100 \cdot N(0.35) - 100 e^{-0.05 \cdot 1} \cdot N(0.15) $$

Приблизно:

$$ C = 100 \cdot 0.6368 - 95.12 \cdot 0.5596 = 10.45 $$

Отже, ціна колл-опціону становить приблизно 10.45 доларів.

Корисні Поради для Інвесторів 💡

 • Завжди аналізуйте ризики перед покупкою опціонів.
 • Використовуйте опціони для хеджування, якщо ви утримуєте великі позиції в акціях.
 • Не ризикуйте більше, ніж можете собі дозволити втратити.
 • Регулярно переглядайте свої опціонні стратегії та коригуйте їх відповідно до ринкових умов.

Опціони можуть здаватися складними, але з належною освітою та практикою вони можуть стати цінним інструментом у вашому інвестиційному арсеналі. Сподіваємось, що ця стаття допомогла вам краще зрозуміти основи опціонів і їх використання у фінансах. 🚀


Категорія: Фінанси
Поділіться з друзями: