Що таке Норми резервування в контексті фінансів 📊

Додано (оновлено): Jun 27, 2024, 3:16 AM
Що таке Норми резервування в контексті фінансів 📊

Норми резервування – це фінансові вимоги, встановлені центральними банками або регуляторами, які зобов'язують комерційні банки тримати певний відсоток своїх депозитів у вигляді резервів. Ці резерви можуть бути збережені в центральному банку або в самих комерційних банках. Основною метою норм резервування є забезпечення стабільності фінансової системи та запобігання банкрутству банків.

Основні цілі норм резервування 🎯

 • Забезпечення ліквідності: Резерви допомагають банкам мати достатньо коштів для виконання своїх зобов'язань перед вкладниками.
 • Контроль грошової маси: Центральні банки використовують норми резервування для регулювання кількості грошей в економіці.
 • Забезпечення фінансової стабільності: Норми резервування знижують ризик неплатоспроможності банків та захищають вкладників.

Типи резервів 🏦

Резерви можуть бути двох типів:

 • Обов'язкові резерви: Це мінімальний відсоток від депозитів, який банки повинні зберігати. Центральний банк встановлює цей відсоток.
 • Надлишкові резерви: Це кошти, які банки зберігають понад обов'язкові резерви. Вони можуть використовуватися для забезпечення додаткової ліквідності.

Формули для обчислення резервів 📐

Для розрахунку обов'язкових резервів використовується наступна формула:

$$ R = D \times r $$

Де:

 • R – обов'язкові резерви
 • D – загальні депозити
 • r – норма резервування

Вплив норм резервування на економіку 📈

Норми резервування мають значний вплив на економіку. Ось як це працює:

 • Зменшення грошової маси: Коли центральний банк підвищує норму резервування, банки повинні тримати більше коштів у резервах, що зменшує кількість грошей, доступних для кредитування.
 • Збільшення грошової маси: Якщо центральний банк знижує норму резервування, банки можуть видати більше кредитів, що збільшує грошову масу в економіці.

Приклади використання норм резервування 🌍

Розглянемо приклади використання норм резервування в різних країнах:

Країна Норма резервування Коментарі
США 0% - 10% Залежить від типу депозиту та суми.
Європейський Союз 1% Встановлено Європейським центральним банком.
Китай 11.5% - 15% Високі норми для контролю за грошовою масою.

Переваги та недоліки норм резервування ⚖️

Переваги:

 • Забезпечення стабільності фінансової системи.
 • Захист інтересів вкладників.
 • Можливість контролю грошової маси.

Недоліки:

 • Може обмежувати кредитування.
 • Високі резервні вимоги можуть знижувати прибутковість банків.
 • Складність регулювання в умовах економічної нестабільності.

Еволюція норм резервування 📜

Історично норми резервування змінювалися в залежності від економічних умов. У періоди економічного зростання центральні банки часто підвищували норми резервування для запобігання перегріву економіки. У періоди криз норми резервування часто знижувалися для стимулювання кредитування та підтримки економіки.

Норми резервування в Україні 🇺🇦

Національний банк України (НБУ) також встановлює норми резервування для банків. Це дозволяє регулювати грошову масу та підтримувати стабільність банківської системи. На сьогодні, норми резервування в Україні можуть коливатися в залежності від економічних умов та політики НБУ.

Висновок 🏁

Норми резервування є важливим інструментом фінансового регулювання. Вони допомагають забезпечити стабільність банківської системи, контролювати грошову масу та захищати інтереси вкладників. Однак, їх ефективність залежить від правильного застосування та адаптації до поточних економічних умов.


Категорія: Фінанси
Поділіться з друзями: