Що таке Номінальний рахунок (в контексті фінансів)

Додано (оновлено): Jun 27, 2024, 3:14 AM
Що таке Номінальний рахунок (в контексті фінансів)

У фінансовій термінології номінальний рахунок є одним із ключових елементів бухгалтерського обліку, який відіграє важливу роль у розумінні фінансового стану підприємства. Ця стаття надасть вам вичерпну інформацію про те, що таке номінальний рахунок, як він функціонує, і чому він важливий для вашого бізнесу. 📊

Визначення номінального рахунку

Номінальні рахунки – це рахунки, що використовуються для обліку доходів, витрат, прибутків і збитків підприємства за певний обліковий період. Вони зазвичай включають:

 • Рахунки доходів: рахунки, на яких відображаються всі доходи підприємства.
 • Рахунки витрат: рахунки, на яких фіксуються всі витрати.
 • Рахунки прибутків і збитків: рахунки, що відображають кінцевий результат діяльності підприємства (прибуток чи збиток).

Як працюють номінальні рахунки

Номінальні рахунки відрізняються від реальних рахунків тим, що вони закриваються наприкінці облікового періоду. Реальні рахунки (наприклад, активи і пасиви) продовжують існувати на балансі підприємства після закриття облікового періоду.

Номінальні рахунки дозволяють визначити фінансовий результат діяльності підприємства за певний період. Наприкінці кожного облікового періоду всі номінальні рахунки закриваються, а їхні залишки переносяться на рахунок прибутків і збитків (синтетичний рахунок), де визначається чистий прибуток або збиток за період.

Приклад роботи номінальних рахунків

Операція Сума Рахунок
Продаж товарів 5000 Доходи
Закупівля матеріалів 2000 Витрати
Оплата оренди 1000 Витрати
Заробітна плата 1500 Витрати

У цьому прикладі, дохід від продажу товарів становить 5000, а витрати на закупівлю матеріалів, оренду та заробітну плату складають 4500. Чистий прибуток за період становить:

Чистий прибуток = Доходи - Витрати = 5000 - 4500 = 500

Закриття номінальних рахунків

Наприкінці облікового періоду номінальні рахунки закриваються, а їхні залишки переносяться на синтетичний рахунок прибутків і збитків. Наприклад:

Доходи    Дебет 5000  Кредит 0
Витрати    Дебет 4500  Кредит 0
Прибуток/Збиток Дебет 500  Кредит 0

Таким чином, ми закриваємо номінальні рахунки і переносимо чистий прибуток або збиток на рахунок капіталу, що відображається в балансі підприємства.

Чому номінальні рахунки важливі

Номінальні рахунки є важливими з кількох причин:

 • Вимірювання фінансових результатів: вони дозволяють визначити прибутки або збитки підприємства за певний період.
 • Аналіз ефективності: аналіз номінальних рахунків допомагає виявити області, де підприємство може зменшити витрати або збільшити доходи.
 • Планування та бюджетування: на основі даних номінальних рахунків можна складати бюджети і планувати майбутні фінансові стратегії.

Основні відмінності між номінальними та реальними рахунками

Щоб краще зрозуміти роль номінальних рахунків, важливо відзначити їхні відмінності від реальних рахунків:

Характеристика Номінальні рахунки Реальні рахунки
Типи рахунків Доходи, Витрати, Прибутки і Збитки Активи, Пасиви, Капітал
Закриття рахунків Закриваються наприкінці облікового періоду Не закриваються, залишаються на балансі
Призначення Визначення фінансових результатів за період Відображення фінансового стану підприємства

Формули для обчислення показників

Для обчислення фінансових показників використовуються різні формули. Ось деякі з них:

 • Чистий прибуток:
 • Чистий прибуток = Доходи - Витрати
 • Валовий прибуток:
 • Валовий прибуток = Чисті продажі - Собівартість проданих товарів
 • Операційний прибуток:
 • Операційний прибуток = Валовий прибуток - Операційні витрати
 • Прибуток до оподаткування:
 • Прибуток до оподаткування = Операційний прибуток - Відсотки

Висновки

Номінальні рахунки є важливою частиною фінансового обліку, яка допомагає підприємствам визначити їхні фінансові результати за певний період. Закриття цих рахунків наприкінці облікового періоду дозволяє підрахувати чистий прибуток або збиток, що є ключовим показником фінансового стану підприємства.

Ефективне управління номінальними рахунками допомагає бізнесам аналізувати їхню діяльність, виявляти можливості для зменшення витрат та збільшення доходів, а також приймати обґрунтовані фінансові рішення для майбутнього розвитку. 📈

Отже, розуміння та правильне ведення номінальних рахунків є невід'ємною частиною успішного фінансового управління будь-якого підприємства. Це дозволяє не лише точно оцінювати фінансові результати, але й стратегічно планувати подальші кроки для досягнення поставлених бізнес-цілей.


Категорія: Фінанси
Поділіться з друзями: