Що таке Нарахування? (в контексті фінансів)

Додано (оновлено): Jun 24, 2024, 1:51 PM
Що таке Нарахування? (в контексті фінансів)

🔍 Розуміння Нарахувань у Фінансах: Повний Путівник 📊

У світі фінансів та бухгалтерського обліку термін «нарахування» є ключовим. Розуміння цього поняття є важливим для управління фінансами підприємства, особистих фінансів, а також для ефективного планування та прогнозування грошових потоків. У цій статті ми розглянемо, що таке нарахування, які види нарахувань існують, як вони використовуються та як правильно їх обліковувати.

Що таке Нарахування? 🤔

Нарахування – це метод обліку, який передбачає запис доходів і витрат у тому періоді, коли вони фактично виникають, незалежно від моменту надходження або витрачання грошових коштів. Цей принцип є основою для створення точного фінансового звіту, що відображає реальну фінансову ситуацію компанії або особи.

Основні принципи нарахування:

 • Принцип відповідності: доходи і витрати повинні бути відображені в тому ж періоді, коли вони виникають.
 • Принцип визнання доходу: доходи визнаються тоді, коли вони зароблені, а не тоді, коли отримані грошові кошти.
 • Принцип визнання витрат: витрати визнаються тоді, коли вони зазнані, а не тоді, коли сплачені грошові кошти.

Типи Нарахувань 📑

Нарахування можна поділити на кілька типів залежно від їхнього призначення та характеру:

 1. Нарахування доходів: відображають доходи, які зароблені, але ще не отримані. Наприклад, надання послуг, за які ще не отримані гроші.
 2. Нарахування витрат: відображають витрати, які вже зазнані, але ще не сплачені. Наприклад, орендна плата, яка ще не оплачена.
 3. Попередні витрати: витрати, які оплачуються заздалегідь, але ще не зазнані. Наприклад, передоплата за послуги.
 4. Попередні доходи: доходи, які отримані заздалегідь, але ще не зароблені. Наприклад, передоплата від клієнтів за майбутні послуги.

Приклади Нарахувань 📊

Розглянемо кілька прикладів, щоб краще зрозуміти, як працюють нарахування:

Тип нарахування Приклад
Нарахування доходів Компанія надала консультаційні послуги на суму $10,000 у грудні, але оплата буде отримана в січні. В цьому випадку дохід буде нарахований у грудні.
Нарахування витрат Компанія отримала рахунок за оренду офісу на суму $2,000 у грудні, але оплата буде здійснена в січні. Витрати на оренду будуть нараховані у грудні.
Попередні витрати Компанія оплатила $5,000 за страхування за рік вперед. Ця сума буде амортизуватися протягом року.
Попередні доходи Компанія отримала передоплату від клієнта на суму $15,000 за майбутні послуги. Цей дохід буде визнаний протягом періоду надання послуг.

Переваги та Недоліки Нарахувального Методу 📈📉

Використання нарахувального методу має свої переваги та недоліки, які важливо враховувати при виборі методу обліку:

 • Переваги:
  • Точність: нарахувальний метод забезпечує більш точне відображення фінансової ситуації, оскільки враховує всі зароблені доходи і зазнані витрати.
  • Прогнозування: цей метод дозволяє краще прогнозувати майбутні грошові потоки і планувати фінансові операції.
 • Недоліки:
  • Складність: нарахувальний метод є більш складним у веденні обліку, оскільки потребує детального відстеження всіх доходів і витрат.
  • Витрати на ведення обліку: для ведення нарахувального обліку може знадобитися більше ресурсів, включаючи час та фінанси.

Облік Нарахувань: Практичні Кроки 🧾

Для правильного обліку нарахувань важливо дотримуватися певних кроків:

 1. Ідентифікація доходів і витрат: визначте всі доходи і витрати, що виникли у звітному періоді.
 2. Визначення моменту визнання: визначте, коли саме слід визнати доходи і витрати. Це може бути на момент надання послуг або отримання рахунку.
 3. Запис нарахувань: здійсніть запис відповідних нарахувань у бухгалтерському обліку.
 4. Коригування записів: в кінці звітного періоду здійсніть коригування записів, щоб забезпечити точність фінансової звітності.

Для наочності, розглянемо приклад обліку нарахувань:

1. Нарахування доходів: 
  Дебет: Рахунки до отримання
  Кредит: Дохід від надання послуг

2. Нарахування витрат: 
  Дебет: Витрати на оренду
  Кредит: Рахунки до оплати

Формули для Розрахунків 📐

Для більш точного обліку нарахувань можна використовувати такі формули:

 • Формула для розрахунку нарахованих доходів:
 • $$ Доходи_{нараховані} = Доходи_{зароблені} - Доходи_{отримані} $$

 • Формула для розрахунку нарахованих витрат:
 • $$ Витрати_{нараховані} = Витрати_{зазнані} - Витрати_{сплачені} $$

 • Формула для розрахунку попередніх витрат:
 • $$ Попередні \ витрати = Витрати_{оплачені \ заздалегідь} - Витрати_{амортизовані} $$

 • Формула для розрахунку попередніх доходів:
 • $$ Попередні \ доходи = Доходи_{отримані \ заздалегідь} - Доходи_{зароблені} $$

Висновок 📌

Нарахування є важливим інструментом у фінансовому обліку, який дозволяє більш точно відображати фінансову ситуацію компанії або особи. Розуміння принципів нарахування, видів нарахувань та методів їх обліку є ключовим для ефективного фінансового управління. Використання нарахувального методу допомагає забезпечити точність фінансової звітності, що, у свою чергу, сприяє прийняттю обґрунтованих фінансових рішень та досягненню фінансової стабільності.

Сподіваємося, що цей путівник допоміг вам краще зрозуміти, що таке нарахування у контексті фінансів, та як правильно застосовувати цей метод у вашій фінансовій практиці. 📚


Категорія: Фінанси
Поділіться з друзями: