📊 Що таке Дюрація? Повне керівництво для інвесторів 💰

Додано (оновлено): Jun 23, 2024, 3:08 PM
📊 Що таке Дюрація? Повне керівництво для інвесторів 💰

Вступ

Дюрація є одним із ключових понять у світі фінансів, яке часто використовується для оцінки ризику та потенційного доходу від облігацій та інших фіксованих доходів. Розуміння дюрації допомагає інвесторам приймати більш зважені рішення щодо своїх портфелів. У цій статті ми розглянемо, що таке дюрація, її види, як її розраховувати та як використовувати для прийняття інвестиційних рішень.

Що таке дюрація? 🤔

Дюрація - це міра чутливості ціни облігації до змін процентних ставок. Вона виражається в роках і показує, скільки часу потрібно для повернення інвестованих коштів з урахуванням всіх купонних виплат і номінальної вартості.

Основні аспекти дюрації

 • Макаулейська дюрація (Maculay Duration) - це середньозважений термін до погашення облігації, зважений на теперішню вартість грошових потоків.
 • Модифікована дюрація (Modified Duration) - показує, як зміниться ціна облігації при зміні процентної ставки на 1%.

Формули та розрахунки 🧮

Для розрахунку дюрації використовуються наступні формули:

Макаулейська дюрація

Формула Макаулейської дюрації виглядає так:

$$ D = \sum_{t=1}^{T} \frac{t \cdot PV(CF_t)}{P} $$

де:

 • \( t \) - період (рік)
 • \( CF_t \) - грошовий потік в період t
 • \( PV(CF_t) \) - теперішня вартість грошового потоку в період t
 • \( P \) - поточна ціна облігації

Модифікована дюрація

Модифікована дюрація обчислюється на основі Макаулейської дюрації:

$$ D_{mod} = \frac{D}{1 + \frac{y}{n}} $$

де:

 • \( y \) - дохідність до погашення
 • \( n \) - кількість періодів у році

Приклад розрахунку 📈

Розглянемо облігацію з номінальною вартістю 1000 грн, річним купоном 50 грн та терміном погашення 5 років. Процентна ставка на ринку становить 5%.

Рік Грошовий потік (CF) Теперішня вартість (PV) Вага (Weight) t * Weight
1 50 47.62 0.048 0.048
2 50 45.35 0.046 0.092
3 50 43.19 0.043 0.129
4 50 41.13 0.041 0.164
5 1050 822.70 0.822 4.110

Загальна дюрація буде:

$$ D = 0.048 + 0.092 + 0.129 + 0.164 + 4.110 = 4.543 \text{ років} $$

Важливість дюрації для інвесторів 💡

Дюрація допомагає інвесторам оцінювати ризики, пов'язані зі зміною процентних ставок. Чим довша дюрація, тим більш чутливою є ціна облігації до змін ставок. Це особливо важливо для:

 • Управління портфелями: Дюрація дозволяє збалансувати ризики та доходи портфеля.
 • Аналізу стратегії: Інвестори можуть обирати облігації з різною дюрацією для реалізації своїх фінансових стратегій.

Фактори, що впливають на дюрацію 🌟

Існує кілька ключових факторів, що впливають на дюрацію облігацій:

 • Термін до погашення: Чим довший термін, тим більша дюрація.
 • Купонна ставка: Вищі купонні ставки знижують дюрацію.
 • Процентна ставка: Підвищення процентної ставки зменшує дюрацію.

Типи дюрації

 • Конвексність: Вимірює, як змінюється дюрація при зміні процентних ставок. Висока конвексність зменшує ризики.
 • Ефективна дюрація: Враховує можливі зміни в грошових потоках облігацій, наприклад, з опцією погашення.

Висновок

Дюрація є незамінним інструментом для інвесторів, що допомагає оцінити ризики та потенційні доходи від облігацій. Розуміння цього поняття дозволяє приймати більш обґрунтовані рішення щодо інвестиційних стратегій та ефективно управляти своїм портфелем.

Не забувайте, що знання дюрації та вміння її використовувати може стати вашим ключем до успішного інвестування! 🔑


Категорія: Фінанси
Поділіться з друзями: