Пояснення як працює let в JavaScript та як це зрозуміти

Додано (оновлено): Jul 7, 2024, 4:15 PM
Пояснення як працює let в JavaScript та як це зрозуміти

JavaScript є однією з найпопулярніших мов програмування у світі 🌍. Однією з ключових особливостей цієї мови є її гнучкість у роботі зі змінними. У цій статті ми розглянемо, як працює ключове слово let в JavaScript, і як його правильно використовувати.

1. Вступ до let

У JavaScript для оголошення змінних можна використовувати три ключових слова: var, let та const. Ключове слово let було введено у стандарті ES6 (ECMAScript 2015) і є однією з основних інновацій у мові JavaScript. Воно надає більшу гнучкість та контроль над змінними, порівняно з var.

Основні особливості let:

 • Блочна область видимості.
 • Можливість перевизначення значення змінної.
 • Захист від підняття (hoisting).

2. Блочна область видимості

Однією з найважливіших особливостей let є його блочна область видимості. Це означає, що змінна, оголошена за допомогою let, доступна тільки в межах блоку, де вона була оголошена, і в його підблоках.

Розглянемо приклад:


{
  let x = 10;
  console.log(x); // Виведе 10
}
console.log(x); // Виведе помилку, оскільки x не доступний поза блоком

У прикладі вище змінна x доступна тільки всередині блоку, обмеженого фігурними дужками {}. Спроба доступу до змінної x за межами цього блоку призведе до помилки.

3. Перевизначення значення змінної

Змінну, оголошену за допомогою let, можна перевизначити в межах її області видимості. Це відрізняє let від const, яке забороняє перевизначення змінної.

Розглянемо приклад:


let y = 5;
console.log(y); // Виведе 5
y = 20;
console.log(y); // Виведе 20

У цьому прикладі змінна y спочатку містить значення 5, але потім його можна змінити на 20 без будь-яких проблем.

4. Захист від підняття (hoisting)

У JavaScript існує механізм підняття (hoisting), який впливає на змінні, оголошені за допомогою var. Це означає, що змінні var "піднімаються" до верхньої частини своєї функції або глобальної області видимості, що може призводити до неочікуваної поведінки.

На відміну від var, змінні, оголошені за допомогою let, не піднімаються. Розглянемо приклад:


console.log(z); // Виведе помилку, оскільки z не піднято
let z = 15;

У цьому прикладі змінна z не доступна до її оголошення, що допомагає уникнути помилок, пов'язаних з підняттям.

5. Розширене використання let

Тепер, коли ми розглянули основні концепції, давайте поглибимося у складніші приклади використання let.

5.1. Використання в циклах

Однією з найбільш корисних особливостей let є його поведінка в циклах. Змінна, оголошена за допомогою let у циклі, має свою власну область видимості для кожної ітерації.


for (let i = 0; i < 5; i++) {
  setTimeout(() => console.log(i), 1000); // Виведе 0, 1, 2, 3, 4 через 1 секунду
}

У цьому прикладі змінна i має окрему область видимості для кожної ітерації циклу, що дозволяє використовувати її у функції setTimeout без проблем.

5.2. Область видимості в функціях

Змінні, оголошені за допомогою let, також мають обмежену область видимості в межах функцій, в яких вони були оголошені.


function example() {
  let a = 1;
  if (true) {
    let b = 2;
    console.log(a); // Виведе 1
    console.log(b); // Виведе 2
  }
  console.log(a); // Виведе 1
  console.log(b); // Виведе помилку, оскільки b не доступна поза блоком if
}

У цьому прикладі змінна b доступна тільки всередині блоку if, в той час як змінна a доступна всередині всієї функції example.

6. Переваги використання let

Ключове слово let надає декілька важливих переваг, які роблять його використання доцільним у багатьох випадках:

 • Блочна область видимості: Забезпечує кращу структуру коду і зменшує ризик помилок.
 • Запобігання підняттю: Допомагає уникати неочікуваних помилок.
 • Гнучкість: Дозволяє перевизначати змінні в межах їх області видимості.

7. Порівняння let, var та const

Для кращого розуміння різниці між let, var та const, розглянемо таблицю порівняння:

Ключове слово Область видимості Підняття Можливість перевизначення
var Функціональна або глобальна Так Так
let Блочна Ні Так
const Блочна Ні Ні

8. Практичні поради

Для ефективного використання let у вашому коді, дотримуйтесь наступних практичних порад:

 • Завжди використовуйте let замість var, щоб уникнути проблем з підняттям та забезпечити кращу область видимості змінних.
 • Використовуйте const для змінних, значення яких не буде змінюватись протягом виконання коду.
 • Організовуйте ваш код у блоки для кращого керування областю видимості змінних.
 • Будьте уважні до області видимості змінних у функціях та циклах.

9. Висновок

Використання let в JavaScript надає багато переваг, зокрема кращу структуру коду та уникнення помилок, пов'язаних з підняттям змінних. Розуміння та правильне використання let допоможе вам писати більш чистий, зрозумілий та надійний код.

Сподіваємося, що ця стаття допомогла вам краще зрозуміти, як працює let в JavaScript, і як його правильно використовувати у вашому коді. 🚀


Поділіться з друзями: