📚 Порядок дій у математиці: Посібник для новачків 🧮

Додано (оновлено): Jun 22, 2024, 2:36 PM
📚 Порядок дій у математиці: Посібник для новачків 🧮

Математика може здаватися складною, особливо коли справа доходить до вирішення виразів із численними операціями. Важливо знати, в якому порядку виконувати дії, щоб отримати правильний результат. У цій статті ми розглянемо основні правила порядку дій у математиці та надамо корисні поради для новачків.

📌 Що таке порядок дій?

Порядок дій у математиці визначає, у якій послідовності слід виконувати арифметичні операції. Це важливо, оскільки неправильний порядок може призвести до неправильного результату. Основні операції включають:

 • Дужки
 • Степені та корені
 • Множення та ділення
 • Додавання та віднімання

🔢 Основні правила порядку дій

Щоб полегшити запам'ятовування порядку дій, використовуйте абревіатуру PEMDAS (в англомовних країнах) або BODMAS (у Британії):

Абревіатура Розшифровка
PEMDAS Parentheses, Exponents, Multiplication, Division, Addition, Subtraction
BODMAS Brackets, Orders, Division, Multiplication, Addition, Subtraction

📘 Детальний розбір правил

1. Дужки (Parentheses/Brackets) 🧩

Усі операції всередині дужок виконуються першими. Якщо є вкладені дужки, починайте з найглибших. Наприклад:

\( (3 + 2) \times (4 - 1) = 5 \times 3 = 15 \)

2. Степені та корені (Exponents/Orders) 📏

Після дужок обчислюємо степені та корені. Наприклад:

\( 3^2 + \sqrt{16} = 9 + 4 = 13 \)

3. Множення та ділення (Multiplication/Division) ✖️➗

Множення та ділення виконуються зліва направо. Наприклад:

\( 6 \div 2 \times 3 = 3 \times 3 = 9 \)

4. Додавання та віднімання (Addition/Subtraction) ➕➖

Останніми виконуються додавання та віднімання, також зліва направо. Наприклад:

\( 5 + 2 - 3 = 7 - 3 = 4 \)

🔍 Приклади з поясненнями

Розглянемо декілька прикладів із детальними поясненнями:

Приклад 1:

\( 8 + 2 \times 5 \)

Спочатку виконуємо множення:

\( 2 \times 5 = 10 \)

Тепер додаємо 8:

\( 8 + 10 = 18 \)

Приклад 2:

\( (3 + 5) \div 2 \)

Спочатку обчислюємо вираз у дужках:

\( 3 + 5 = 8 \)

Потім ділимо результат:

\( 8 \div 2 = 4 \)

Приклад 3:

\( 2 + 3 \times (2^2 - 1) \)

Спочатку обчислюємо степінь:

\( 2^2 = 4 \)

Далі вираз у дужках:

\( 4 - 1 = 3 \)

Потім множення:

\( 3 \times 3 = 9 \)

І нарешті додавання:

\( 2 + 9 = 11 \)

📝 Корисні поради для новачків

 • Завжди пам'ятайте про порядок дій. Використовуйте абревіатуру PEMDAS/BODMAS як нагадування.
 • Перевіряйте свої обчислення. Після виконання всіх дій перевірте кожен крок.
 • Практикуйтеся регулярно. Чим більше ви вирішуєте задач, тим краще ви запам'ятовуєте порядок дій.
 • Використовуйте дужки для ясності. Якщо ви не впевнені, як вирішити вираз, використовуйте дужки, щоб уточнити порядок дій.

🧠 Вправи для закріплення знань

Спробуйте вирішити наступні задачі, дотримуючись правил порядку дій:

 1. \( 7 + 3 \times (10 - 4) \)
 2. \( 5 \div (2 + 3) \times 4 \)
 3. \( 6^2 - 4 \times 2 + 1 \)
 4. \( (8 \div 4) \times (3^2 - 1) \)
 5. \( 9 + 6 \div 3 - 2 \times 2 \)

Перевірте свої відповіді:

 1. \( 7 + 3 \times 6 = 7 + 18 = 25 \)
 2. \( 5 \div 5 \times 4 = 1 \times 4 = 4 \)
 3. \( 36 - 8 + 1 = 28 + 1 = 29 \)
 4. \( 2 \times 8 = 16 \)
 5. \( 9 + 2 - 4 = 11 - 4 = 7 \)

🔍 Часто задавані питання

Чи можна змінити порядок дій?

Ні, зміна порядку дій призведе до неправильних результатів. Порядок дій встановлений для забезпечення однозначності обчислень.

Чому важливо дотримуватися порядку дій?

Дотримання порядку дій гарантує правильні результати. Без цього математичні вирази можуть інтерпретуватися різними способами, що призведе до плутанини.

📊 Висновок

Знання порядку дій є основою для успішного вивчення математики. Дотримуючись правил і практикуючись, ви зможете впевнено вирішувати навіть найскладніші математичні задачі. Не бійтеся робити помилки, адже на них ми вчимося. Успіхів вам у вивченні математики! 📚✨


Категорія: Навчання
Поділіться з друзями: