🔍 Дільники та кратні: Просте пояснення в математиці 🧮

Додано (оновлено): Jun 22, 2024, 2:46 PM
🔍 Дільники та кратні: Просте пояснення в математиці 🧮

Математика часто може здаватися складною та заплутаною наукою. Проте, коли розумієш основи, все стає набагато простіше. У цій статті ми розглянемо два важливих поняття: дільники та кратні. Ми пояснимо ці терміни простими словами, щоб кожен міг легко зрозуміти, про що йде мова.

📐 Що таке дільники?

Дільники — це числа, які повністю ділять інше число без залишку. Іншими словами, якщо число a ділиться на число b і результат є цілим числом, то b є дільником a.

Наприклад, розглянемо число 12. Дільниками 12 є числа, які ділять його без залишку:

 • 1 (12 ÷ 1 = 12)
 • 2 (12 ÷ 2 = 6)
 • 3 (12 ÷ 3 = 4)
 • 4 (12 ÷ 4 = 3)
 • 6 (12 ÷ 6 = 2)
 • 12 (12 ÷ 12 = 1)

Отже, дільниками числа 12 є 1, 2, 3, 4, 6 і 12.

Таблиця дільників чисел від 1 до 10

Число Дільники
1 1
2 1, 2
3 1, 3
4 1, 2, 4
5 1, 5
6 1, 2, 3, 6
7 1, 7
8 1, 2, 4, 8
9 1, 3, 9
10 1, 2, 5, 10

📊 Що таке кратні?

Кратні — це числа, які отримуються шляхом множення заданого числа на будь-яке ціле число. Наприклад, якщо ми маємо число 3, то його кратними будуть числа, що утворюються при множенні 3 на будь-яке ціле число.

Для числа 3 його кратними є:

 • 3 (3 × 1)
 • 6 (3 × 2)
 • 9 (3 × 3)
 • 12 (3 × 4)
 • 15 (3 × 5)
 • ... і так далі.

Таблиця кратних чисел від 1 до 5

Число Кратні
1 1, 2, 3, 4, 5, ...
2 2, 4, 6, 8, 10, ...
3 3, 6, 9, 12, 15, ...
4 4, 8, 12, 16, 20, ...
5 5, 10, 15, 20, 25, ...

📝 Як дільники та кратні пов'язані?

Дільники та кратні мають тісний зв'язок у математиці. Якщо число a є дільником числа b, то число b є кратним числа a. Це означає, що якщо 3 є дільником 12, то 12 є кратним 3.

Розглянемо кілька прикладів:

 1. Число 4 є дільником 20, тому що 20 ÷ 4 = 5. Отже, 20 є кратним 4.
 2. Число 7 є дільником 21, тому що 21 ÷ 7 = 3. Отже, 21 є кратним 7.
 3. Число 5 є дільником 30, тому що 30 ÷ 5 = 6. Отже, 30 є кратним 5.

📚 Використання дільників та кратних у реальному житті

Дільники та кратні широко використовуються в нашому повсякденному житті. Ось кілька прикладів:

 • Математика: Для розв'язання рівнянь і побудови графіків.
 • Фінанси: Для обчислення процентів, податків і фінансових планів.
 • Інженерія: Для розрахунків матеріалів і конструкцій.
 • Програмування: Для створення алгоритмів і оптимізації коду.

🧩 Приклади задач на дільники та кратні

Задача 1: Знайти всі дільники числа 18

Щоб знайти дільники числа 18, потрібно знайти всі числа, які ділять 18 без залишку:

1 (18 ÷ 1 = 18), 2 (18 ÷ 2 = 9), 3 (18 ÷ 3 = 6), 6 (18 ÷ 6 = 3), 9 (18 ÷ 9 = 2), 18 (18 ÷ 18 = 1).

Відповідь: Дільники числа 18 — 1, 2, 3, 6, 9, 18.

Задача 2: Знайти перші п'ять кратних числа 7

Щоб знайти перші п'ять кратних числа 7, потрібно помножити 7 на перші п'ять цілих чисел:

7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14, 7 × 3 = 21, 7 × 4 = 28, 7 × 5 = 35.

Відповідь: Перші п'ять кратних числа 7 — 7, 14, 21, 28, 35.

🔢 Формули для роботи з дільниками та кратними

Для обчислення дільників і кратних існують спеціальні формули та алгоритми. Ось кілька з них:

Формула для обчислення дільників

Щоб знайти дільники числа n, потрібно перевірити всі числа від 1 до n, чи ділять вони n без залишку:

\[ \text{Якщо } n \mod i = 0, \text{ то } i \text{ є дільником } n \]

Формула для обчислення кратних

Щоб знайти кратні числа m, потрібно помножити m на будь-яке ціле число k:

\[ \text{Кратне} = m \times k \]

🌟 Заключні думки

Розуміння дільників та кратних є важливим для розв'язання багатьох математичних задач. Ці поняття не тільки допомагають у розв'язанні рівнянь, але й знаходять своє застосування у повсякденному житті, від фінансових розрахунків до програмування.

Сподіваємось, що ця стаття допомогла вам краще зрозуміти, що таке дільники та кратні, та як з ними працювати. Тепер, коли ви зустрінете ці терміни у математиці, ви знатимете, про що йде мова! 📚✨


Категорія: Навчання
Поділіться з друзями: