Що таке Факторинг? (в контексті фінансів)

Додано (оновлено): Jun 23, 2024, 8:46 PM
Що таке Факторинг? (в контексті фінансів)

Факторинг – це фінансовий інструмент, який дозволяє підприємствам покращити свій грошовий потік і знизити ризики, пов'язані з дебіторською заборгованістю. У цьому процесі компанія-продавець передає права на свої дебіторські рахунки факторинговій компанії (фактору), яка, в свою чергу, надає їй аванс у розмірі до 90% від вартості цих рахунків.

Як працює факторинг? 🤔

 1. Компанія-продавець укладає договір з факторинговою компанією.
 2. Компанія-продавець передає фактору свої дебіторські рахунки.
 3. Фактор надає аванс компанії-продавцю (зазвичай 80-90% від вартості рахунків).
 4. Коли клієнт сплачує дебіторську заборгованість, фактор отримує ці кошти.
 5. Після цього фактор виплачує компанії-продавцю залишок суми за мінусом своєї комісії.

Основні учасники факторингу

 • Компанія-продавець: Підприємство, яке продає товари або послуги в кредит.
 • Факторингова компанія (фактор): Фінансова установа, яка купує дебіторські рахунки і надає авансові платежі.
 • Дебітор (покупець): Клієнт, який купує товари або послуги на умовах відстрочки платежу.

Види факторингу 📊

Факторинг буває різних видів, залежно від специфіки угоди та потреб компанії:

Вид факторингу Опис
Без регресу Фактор бере на себе всі ризики, пов'язані з неплатоспроможністю дебітора. Це означає, що у випадку, якщо дебітор не сплатить заборгованість, фактор не зможе вимагати ці кошти від компанії-продавця.
З регресом У випадку несплати дебітором заборгованості, фактор має право вимагати повернення авансових платежів від компанії-продавця.
Внутрішній факторинг Факторингова угода здійснюється всередині однієї країни.
Міжнародний факторинг Факторингова угода здійснюється між компаніями з різних країн.

Переваги факторингу 🌟

 • Поліпшення грошового потоку: Компанія-продавець отримує авансові платежі, що дозволяє швидше поповнювати обігові кошти.
 • Зниження ризиків: У випадку без регресу, фактор бере на себе ризики неплатежу дебітора.
 • Покращення кредитного рейтингу: Компанія може зменшити заборгованість на своєму балансі, що позитивно впливає на кредитний рейтинг.
 • Збільшення обсягів продажів: Можливість надання клієнтам відстрочки платежу сприяє зростанню обсягів продажів.

Недоліки факторингу ⚠️

 • Висока вартість: Комісії факторингових компаній можуть бути доволі високими, що зменшує прибутковість компанії-продавця.
 • Ризик регресу: У випадку факторингу з регресом, компанія-продавець несе ризик повернення авансових платежів.
 • Втрата контролю: Передача дебіторських рахунків фактору може призвести до втрати контролю над відносинами з клієнтами.

Фінансові аспекти факторингу 💰

Для кращого розуміння фінансових аспектів факторингу розглянемо основні формули та приклади розрахунків.

Розрахунок авансового платежу

Формула для розрахунку авансового платежу:

\[ A = \frac{F \times P}{100} \]

де:

 • A – авансовий платіж;
 • F – фактурна вартість рахунків;
 • P – авансовий відсоток (зазвичай 80-90%).

Розрахунок комісії факторингової компанії

Формула для розрахунку комісії факторингової компанії:

\[ C = \frac{F \times R \times T}{365 \times 100} \]

де:

 • C – комісія факторингової компанії;
 • F – фактурна вартість рахунків;
 • R – річна ставка комісії (зазвичай 1-5%);
 • T – тривалість фінансування (в днях).

Приклад розрахунків 🧮

Розглянемо приклад компанії, яка продала товарів на суму 100 000 грн з авансовим відсотком 85% та річною ставкою комісії 3% на 60 днів.

Авансовий платіж:

\[ A = \frac{100000 \times 85}{100} = 85000 \, \text{грн} \]

Комісія факторингової компанії:

\[ C = \frac{100000 \times 3 \times 60}{365 \times 100} \approx 493.15 \, \text{грн} \]

Таким чином, компанія-продавець отримує авансовий платіж у розмірі 85 000 грн, а після сплати комісії факторинговій компанії 493,15 грн, остаточно отримує 84 506,85 грн.

Роль факторингу у сучасній економіці 🌍

Факторинг є важливим інструментом у сучасній економіці, особливо для малих та середніх підприємств (МСП). Він дозволяє їм отримувати доступ до фінансування без необхідності залучення традиційних банківських кредитів, що часто буває складним через високі вимоги до забезпечення.

Крім того, факторинг сприяє розвитку міжнародної торгівлі, надаючи експортерам можливість отримувати авансові платежі за своїми рахунками і знижувати ризики, пов'язані з міжнародними операціями.


Категорія: Фінанси
Поділіться з друзями: